106
106 / 153

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą.

Opracowanie: 02.06.2015 - NADAL

Zamawiający: Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

105
105 / 152

Wykonanie opinii technicznej i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na remont:

- wieża antenowa Pogotowia Ratunkowego, Wrocław ul. Ziębicka34-38

- wieża antenowa Oddział Pogotowia Ratunkowego Wołów, ul. Inwalidów Woj. 24a

Opracowanie: 27.05.2015 - NADAL

Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław

101_148
101 / 148

Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej łącznika ciepłowniczego pomiędzy ulicą Powstańców a siedzibą Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Opracowanie: 18.03.2015 - NADAL

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o., ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory

90_137
90 / 137

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Damrota.

Opracowanie: 02.10.2014r. – 27.02.105

Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Grunwaldzka 4-6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

newone
87 / 134

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Naprawa nawierzchni i konstrukcji drogi wojewódzkiej DW 222 w m. Jabłówko km 49+840 – 49+910 wraz z prawidłowym odprowadzeniem wód opadowych.”

Opracowanie: 25.08.2014r. – 31.12.2014

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11, 80-778 Gdańsk

222
84 / 131

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji inwestycji pn;

„ Utworzenie ogródka rekreacyjnego wraz z placem zabaw dla dzieci na terenie działek o nr.: 10032/23, 3628/1, 3629, 3639/3,

Opracowanie: 13.08.2014r.-01.09.2014r.

Zamawiający: Gmina Myszków, 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26,

memrged
81 / 124

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji pn:„Budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim,

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Orła Białego 5”

Opracowanie: 11.06.2014 - NADAL

Zamawiający: Powiat Lidzbarski, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37

Untitled
80.2 / 123

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego budynku świetlicy wiejskiej w Księginicach na działce nr. 21

Opracowanie: 07.2014r.- NADAL

Zamawiający: Gmina Kobierzyce, 55-040 Kobierzyce, al. Pałacowa 1

Untitled
80.1 / 122

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki istniejącego budynku i budowy nowego budynku świetlicy wiejskiej w Kuklicach dz.37/1

Opracowanie: 07.2014r.- NADAL.

Zamawiający: Gmina Kobierzyce, 55-040 Kobierzyce, al. Pałacowa 1

108new
78 / 120

Aktualizacja dokumentacji pn.: „Projekt budowlany i wykonawczy wraz o organizacją ruchu dla budowy chodnika przy drodze krajowej nr 12 na odcinku Zwoleń-Atalin o długości ok. 1720mb i szerokości 2,0m od km 535+100 do 536+800 po stronie prawej wraz z połączeniem w km 535+100 z istniejącym ciągiem w miejscowości Zwoleń, niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudową włączenia ul. Słonecznej do drogi krajowej nr 12”.

Opracowanie: 05.2014r.-27.06.2014r.

Zamawiający: Gmina Zwoleń Plac Kochanowskiego 1, 26 - 700 Zwoleń

pzrUntitled
75 / 117

Koncepcja programowo – przestrzenna pn.: „Projekt budowy przejazdu drogowego oraz przystanku osobowego na linii kolejowej nr 137 Legnica – Katowice na obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Legnicy i Legnickim Polu.

Opracowanie: 01.2014 - 02.2014

Zamawiający: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A., ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14, 59-220 Legnica

Untitled
64 / 105

Wielobranżowy projekt stacji paliw pn.: „Przebudowa urządzeń i instalacji zewnętrznych istniejącej stacji paliw, dz. Nr. 4/11 w Bogatyni”.

Opracowanie: 16.10.2012 r.

Zamawiający: Petroster, ul. B. Leśmiana, 30-220 Kraków.

REALIZACJA: 12.2012 r.

export
63.3 / 104

Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn.: „Wykonanie projektów oraz kosztorysów inwest. modernizacji zespołu obiektów punktu utrzymania taboru w Węglińcu”.

Opracowanie: 28.08.2012 r. – 04.10.2013 r.

Zamawiający: PKP Cargo S.A., ul. Grójecka 17, 02 – 021 Warszawa

Dolnośląski Zakład Spółki, ul. Pułaskiego 56, 50 – 443 Wrocław

REALIZACJA: 05.2014 – NADAL.

Untitled
62 / 101

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Budowa ogrodzenia wzdłuż granicy działki nr 1/38 oraz działek nr 1/131, 1/133 będących w zasobie oddziału terenowego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu.”

Opracowanie: 26.09.2012 r. – 05.11.2012 r.

Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego ul. Zwycięska 14, 53-033 Wrocław.

REALIZACJA: 05.2013 r.

newUntitled
61.7 / 100

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Projekt budowlany przełączenia instalacji C.O. dla budynków 46B i 46C przy ul. Katowickiej 46C na dz. nr 83/24 i 94/33 obr. ewid. Bogucice-Zawodzie w Katowicach”.

Opracowanie: 12.09.2012 r. – 06.05.2013 r.

Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice

REALIZACJA: w trakcie.

Untitled
61.6 / 99

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Projekt stacji wymienników ciepła centralnego ogrzewania dla budynków przy ul. Katowickiej 46, 46A, 46B, 46C wraz z instalacjami elektrycznymi usytuowanej w budynku przy ul. Katowickiej 46C na dz. nr 83/24 i 94/33 obr. ewid. Bogucice-Zawodzie w Katowicach”.

Opracowanie: 12.09.2012 r. – 06.05.2013 r.

Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice

REALIZACJA: W trakcie.

auto → en
.
Untitled
61.5 / 98

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Projekt stacji wymienników ciepła centralnego ogrzewania dla budynków przy ul. Katowickiej 48, 48A, 48B, 48C wraz z adaptacją pomieszczenia, instalacjami elektrycznymi usytuowanej w budynku przy ul. Katowickiej 48A na dz. nr 83/11 obr. ewid. Bogucice-Zawodzie w Katowicach”.

Opracowanie: 12.09.2012 r. – 06.05.2013 r.

Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice

REALIZACJA: W trakcie

Untitled
61.4 / 97

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Projekt stacji ciepłej wody użytkowej dla budynków przy ul. Katowickiej 48, 48A wraz z instalacjami elektrycznymi w budynku przy ul. Katowickiej 48A na dz. nr 83/11 obr. ewid. Bogucice-Zawodzie w Katowicach”.

Opracowanie: 12.09.2012 r. – 06.05.2013 r.

Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice

REALIZACJA: W trakcie.

Untitled
61.3 / 96

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Projekt stacji wymienników ciepła centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej dla budynków przy ul. Katowickiej 50 i 50A wraz z adaptacją pomieszczenia, instalacjami elektrycznymi usytuowanej w budynku przy ul. Katowickiej 50A na dz. 83/13 obręb ewid. Bogucice-Zawodzie w Katowicach”.

Opracowanie: 12.09.2012 r. – 06.05.2013 r.

Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice

REALIZACJA: W trakcie

Untitled
58 / 91

Opracowanie dokumentacji projektowych dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Zwoleń pn.: „Projekt budowlany i wykonawczy wraz o organizacją ruchu dla budowy chodnika przy drodze krajowej nr 12 na odcinku Zwoleń-Atalin o długości ok. 1720mb i szerokości 2,0m od km 535+100 do 536+800 po stronie prawej wraz z połączeniem w km 535+100 z istniejącym ciągiem w miejscowości Zwoleń, niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudową włączenia ul. Słonecznej do drogi krajowej nr 12”.

Opracowanie: 16.08.2012 r. – 20.09.2013 r.

Zamawiający: Gmina Zwoleń Plac Kochanowskiego 1, 26 - 700 Zwoleń.

REALIZACJA: W trakcie.

Untitled
57 / 90

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Istebnej wraz z projektami pawilonów handlowych oraz siecią kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci elektrycznej nn, na dz. nr 6930/2, 6930/3, 715, 716, 720/1, 6658, w Istebnej, obręb Istebna, gmina Istebna”.

Opracowanie: 13.07.2013 r. – 11.2013 r.

Zamawiający: Gmina Istebna, 43-470 Istebna, Istebna 1000.

Untixxtled
53 / 81

Koncepcja programowo - przestrzenna budowy ciągu pieszo-jezdnego łączącego osiedla Imielnica i Podolszyce Południe – koncepcja kładki.

Opracowanie: 20.03.2012 r. – 30.06.2012 r.

Zamawiający: Gmina-Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Untitled
51 / 79

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla zadania pn.: „Budowa chodnika jednostronnego wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym oraz zatoką/ami autobusową/ymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968 w Mszanie Dolnej (ul. Krakowska)”.

Opracowanie: 30.01.2013 r. – 07.06.2013 r.

Zamawiający: Urząd Miasta Mszana Dolna ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna.

REALIZACJA: W trakcie.

export
49 / 76

Opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa drogi dojazdowej do stacji Zamość Bortatycze wraz z obiektem mostowym na rzece Łabuńka.

Opracowanie: 01.02.2012 r. – 31.07.2012 r.

Zamawiający: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 11.

REALIZACJA: 04.2014r. - NADAL

Untitled
48 / 75

Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację w Bogatyni wraz z budowa nowego oświetlenia, odbudowa istniejących sieci wodociągowych wraz z przyłączami i kanalizacja deszczową”.

Opracowanie: 06.02.2012 r. – 30.04.2012 r.

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1.

REALIZACJA: 11.2012 r.

Untaitled
47 / 74

Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Armii Czerwonej W Bogatyni wraz z budową nowego oświetlenia stylizowanego”.

Opracowanie: 06.02.2012 r. – 30.04.2012 r.

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1.

REALIZACJA: 10.2012 r.

Untitled
46 / 73

Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Kolejowej w Bogatyni wraz z budowa nowego oświetlenia”.

Opracowanie: 06.02.2012 r. – 30.04.2012 r.

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1.

REALIZACJA: 11.2012 r.

Untitled
40 / 50

Dokumentacja projektowa na przebudowę nawaniali dla obiektów: 1 SRP Boników, 2. SRP Stęgosz, 3. SRP Przemocze, 4. SRP Stepnica, 5. SRP Krzemieniewo, 6. SRP Wąsosz.

Opracowanie: Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Zamawiający: Operator Gazociągów Przemysłowych Gaz-System S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań.

38_48
38 / 48

Wykonanie projektu wiaty nad torem 21A o dł. 110 m na Punkcie Przeglądów Kontrolnych EZT Łódź Kaliska oraz wykonanie projektu oświetlenia masztowego w międzytorzu torów nr 19-15, 21-23 dla Sekcji Przewozów Pasażerskich Łódź.

Opracowanie: 04.10.2011 r. – 31.12.2012 r.

Zamawiający: Przewozy Regionalne spółka z o.o. Łódzki Zakład Przewozów Regionalnych w Łodzi 90-002 Łódź, ul. Tuwima 22/26.

Untitlesaxsaxd
36 / 46

Opracowanie 20 dokumentacji projektowo kosztorysowych przebudowy i remontu lokali mieszkalnych w Szczecinie zlokalizowanych na ul. Mazurskiej 30/12, Mazurskiej 20/12, Monte Cassino 10/17, Monte Cassino 10/21, Bazarowej 9/3, Zakopiańskiej 6/21, Słowackiego 5/10, Wiszesława 22/9, Nad Odrą 32/1A, Lipowej 14/1, Dębogórskiej 10/7, Nad Odrą 115/2, Nad Odrą 105/20, Stołczyńskiej 128/7, Stołczyńskiej 143/2, Inwalidzkiej 20/2, Mickiewicza 38/34, Bohaterów Warszawy 29/6, Zegadłowicza 18/2.

Opracowanie: 11.08.2011 r. – 05.07.2013 r.

Zamawiający: ZBiLK w Szczecinie ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin.

REALIZACJA: W trakcie.

xxx
35 / 45

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa ogrodzenia na granicy działki nr 1/134 i działek nr 1/131, 1/133, 1/38 AM-15, obr. 0046 Strachowice, położonych przy ul. Granicznej we Wrocławiu”.

Opracowanie: 26.08.2011 r. – 07.10.2011 r.

Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego ul. Zwycięska 14, 53-033 Wrocław.

REALIZACJA: 10.2011 r.

xx31_40
31 / 40

Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Budowa chodnika i rozbudowa chodnika istniejącego w pasie drogowym w miejscowości Opolno Zdrój”.

Opracowanie: 23.01.2013 r.

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1.

REALIZACJA: 08.2012 r.

Untitled
20 / 28

Dokumentacja na remont ul. Daszyńskiego w Ustroniu na odcinku od studni 8 do 12 tj. ul. Krzywej do komory ciepłowniczej K.C.2” – etap VII.

Opracowanie: 10.09.2010 r.

Zamawiający: Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1.

REALIZACJA: 10.2011 r.

export
19 / 27

Wykonanie modelowania koncepcji stadionu KGHM w Lubiniu.

Opracowanie: 22.06.2010 r. – 05.07.2010 r.

Zamawiający: Drosera Sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej Curie 177, 59-300 Lubin

export2
18 / 26

Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn.:

„Projekt rozbiórki budynku Łaźni Duńskiej i projekt wykonawczy budowy placu składowego

na terenie znajdującym się pomiędzy Nabrzeżem Duńskim a istniejącym placem składowym

oraz istniejącym placem składowym a terenem należącym do Urzędu Morskiego w Gdyni.

Opracowanie: 01.06.2010 r. – 29.03.2011 r.

Zamawiający: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A, 81-337 Gdynia, Rotterdamska 9

REALIZACJA: 12.2012 r.

merged
15 / 23

Ocena rentowności inwestycji dla zadania pn.: „Budowa garażu wielopoziomowego przy ul. Parkowej w Nowym Targu w trzech różnych technologiach: żelbetowej monolitycznej, żelbetowej prefabrykowanej, stalowej”.

Opracowanie: 10.05.2010 r. – 07.06.2010 r.

Zamawiający: Gmina Miasto Nowym Targu ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ

14_22
14.7 / 22

Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami przeniesienia licznika pomiaru gazu z piwnicy do szafki naściennej w budynku administracyjno – biurowym przy ulicy Ziębickiej 44 we Wrocławiu”.

Opracowanie: 24.05.2010 r. – 30.06.2010 r.

Zamawiający: Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław, 50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 44.

Untitled
14.5 / 20

Projekt przebudowy stacji redukcyjno – pomiarowej we Wrocławiu przy ul. Lekcyjnej.

Opracowanie: 05.05.2010 r. – 30.06.2010 r.

Zamawiający: Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław, 50-507 Wrocław.

REALIZACJA: 07.2011 r.

Untitled
14.2 / 17

Projekt przebudowy stacji redukcyjno - pomiarowej w Kątach Wrocławskich.

Opracowanie: 19.04.2010 r. – 30.06.2010 r.

Zamawiający: Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław, 50-507 Wrocław.

REALIZACJA: 11.2010 r.

Untitled
14.1 / 16

Projekt przebudowy stacji redukcyjno - pomiarowej w Ciechowie.

Opracowanie: 19.04.2010 r. – 30.06.2010 r.

Zamawiający: Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław, 50-507 Wrocław.

REALIZACJA: 11.2010 r.

Untitled
12 / 14

Scalenie dokumentacji projektowych przebudowy skrzyżowana ulic: Daszyńskiego, Strażackiej i Kościelnej wraz z przyległą infrastrukturą drogową na rondo i przebudową drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz projektu remontu ul. Daszyńskiego i ul. 3-go Maja w Ustroniu.

Opracowanie: 08.02.2010 r. – 15.03.2010 r.

Zamawiający: Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1.

REALIZACJA: 10.2011 r.

10_11
10 / 11

Remont budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu 59-975 Sulików, ul. Sportowa 5.

Opracowanie: 29.04.2010 r.

Zamawiający: Firma usługowo – transportowa Old Trans Teresa Sydor, 59-975 Sulików, ul. Zgorzelecka 23.

git
09 / 10

Master Plan dla PGNiG Wrocław pn. „MASTER PLAN - Zagospodarowanie urbanistyczno – architektoniczne terenu przy ul. Gazowej 3 we Wrocławiu” - obszar 15 ha

Opracowanie: 25.11.2009 r. – 30.12.2009 r.

Zamawiający: PGNiG S.A. Warszawa DOSG we Wrocławiu, 50-513 Wrocław, ul. Gazowa 3.

exportss
07 / 08

Koncepcja architektoniczna parkingu wielopoziomowego z koncepcją zagospodarowania terenu oraz program funkcjonalno-użytkowy na podstawie w/w koncepcji w celu wszczęcia postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane, Nowy Targ, ul. Parkowa

Opracowanie: 9.06.2009 r. – 7.09.2009 r.

Zamawiający: Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1.

Untitled
06 / 07

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn.: „Dostosowanie infrastruktury PGE Elektrowni Turów S.A. do budowy bloku nr 11”.

PGE Elektrownia Turów S.A. ul. Młodych Energetyków 12

Opracowanie: 27.05.2009 r. – 9.06.2009 r.

Zamawiający: PGE Elektrownia Turów S.A. ul. Młodych Energetyków 12.

REALIZACJA: 09.2009 r.

export
05 / 06

Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa wg procedury ZRID pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Daszyńskiego, Strażackiej i Kościelnej na rondo wraz z przyległą infrastrukturą drogową oraz modernizacją drogi dojazdowej do SP Nr 2 wraz z infrastrukturą techn. w Ustroniu”

Opracowanie: 26.05.2009 r. – 22.01.2010 r.

Zamawiający: Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1.

REALIZACJA: 10.2011 r.

04_wqew05
04 / 05

Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Przebudowa Placu Autobusowego wraz z wykonaniem bezpiecznych peronów, stanowisk postojowych dla autobusów i samochodów osobowych oraz infrastrukturą techniczną i drogową przy Bramie zachodniej PGE Elektrowni Turów S.A.

Opracowanie: 05.03.2009 r. – 23.05.2009 r.

Zamawiający: PGE Elektrownia Turów S.A. ul. Młodych Energetyków 12.

REALIZACJA: 05.2010 r.

ex
03 / 04

Opracowanie wielobranżowej koncepcji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w rejonie ulic: Daszyńskiego, Cieszyńskiej i Kościelnej ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszych przy SP Nr 2 w Ustroniu – 4 koncepcje z kosztorysami szacunkowymi,

Opracowanie: 02.02.2009 r. – 28.02.2009 r.

Zamawiający: Urząd Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1.

ZABAWA
02 / 03

Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. „Zagospodarowanie terenu

punktu widokowego „OBSERWATOR” w Bogatyni przy ul. Chełmońskiego, 59-920.

Opracowanie: 30.05.2008 r. – 17.11.2008 r.

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1.

Untitled
01 / 02

Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. „Budowa Dworca PKS wraz z projektem zagospodarowania i uzbrojenia terenu przy ulicy Daszyńskiego w Bogatyni”.

Opracowanie: 16.08.2008 r. – 27.11.2008 r.

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1.

export
00 / 01

Wielobranżowa koncepcja programowo-przestrzenna w Gdańsku pn.: „Budowa węzła przesiadkowego ulicznego na Placu Zebrań Ludowych wraz z budową Bulwaru Akademickiego od wjazdu na węzeł do ul. 3-go Maja z przebudową skrzyżowania”.

Opracowanie: 22.02.2010 r. - 20.10.2010 r.

Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, 80 – 254 Gdańsk.