IMG_5159
49 / 76

Opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa drogi dojazdowej do stacji Zamość Bortatycze wraz z obiektem mostowym na rzece Łabuńka.

Opracowanie: 01.02.2012 r. – 31.07.2012 r.

Zamawiający: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 11.

REALIZACJA: 04.2014r. - NADAL

[Więcej...]
CAM00655
63 / (102-104)

Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn.: „Wykonanie projektów oraz kosztorysów inwest. modernizacji zespołu obiektów punktu utrzymania taboru w Węglińcu”.

Opracowanie: 28.08.2012 r. – 04.10.2013 r.

Zamawiający: PKP Cargo S.A., ul. Grójecka 17, 02 – 021 Warszawa

Dolnośląski Zakład Spółki, ul. Pułaskiego 56, 50 – 443 Wrocław

REALIZACJA: 05.2014 – NADAL.

[Więcej...]
Untitled
91

Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze

[Więcej...]
Logo
61

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

[Więcej...]
logo
28

Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław

[Więcej...]