Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku OSU/B-1 dla Centrum Obliczeniowego i pom. dyspozytorskiego COKR w Rogowcu”. Opracowanie: 20.12.2011 r. – 14.03.2012 r. Zamawiający: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, św. Barbary 3, Rogowiec, 97-400 Bełchatów. REALIZACJA: 12.2013 r.

Powrót do kategorii: REALIZACJE