Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Przebudowa budynku administracyjno – biurowego, budowa zaplecza warsztatowo – magazynowego oraz zagospodarowanie terenu Sekcji Obsługi sieci Gazowej Lubin, ulica Odrodzenia 6”. Opracowanie: 28.03.2011 r. – 31.08.2011 r. Zamawiający: Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław. REALIZACJA: Etap I: 02.2014 r., Etap II: realizacja po zakończeniu etapu I.

Powrót do kategorii: REALIZACJE