Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa wg procedury ZRID pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Daszyńskiego, Strażackiej i Kościelnej na rondo wraz z przyległą infrastrukturą drogową oraz modernizacją drogi dojazdowej do SP Nr 2 wraz z infrastrukturą techn. w Ustroniu” Opracowanie: 26.05.2009 r. – 22.01.2010 r. Zamawiający: Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1. REALIZACJA: 10.2011 r.

Powrót do kategorii: REALIZACJE