108 / 155

Kontrola i bieżąca aktualizacja wraz z zespołem RD-bud listy ewentualnych usterek przekazywanych mieszkań. Uczestnictwo w przekazywaniu mieszkań i komentowanie uwag zgłaszanych przez klienta. Sporządzanie raportów dot. procedury odbiorowej.

Opracowanie: 10.06.2015 - 26.06.2015

Zamawiający: RD bud Sp. z o.o. ul. Ryżowa 33b, 02-495 Warszawa

106 / 153

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą.

Opracowanie: 02.06.2015 - NADAL

Zamawiający: Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

95 / 142

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu zaplecza biurowo – administracyjno - socjalnego zlokalizowanego przy ul. Michałowskiej 2 w gminie Zielonka.
Opracowanie: 11.2014r. - NADAL
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., 01-161 Warszawa
ul. Obozowa 43,

92 / 139

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji pn: "Budowa budynku dla pojazdów strażackich Jednostki OSP w Zgłobicach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w miejscu istniejącej remizy OSP"
Opracowanie: 11.2014r. - NADAL
Zamawiający: Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

91 / 138

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji pn: "Termomodernizacja budynku administracyjnego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze"
Opracowanie:24.10.2014 – 23.12.2014
Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze, ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra

90 / 137

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Damrota.
Opracowanie: 02.10.2014r. – 27.02.105
Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Grunwaldzka 4-6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

89 / 136

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku laboratorium na cele publiczne tj. na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie i cele administracyjne Starostwa Powiatowego w Krotoszynie z budową windy.
Opracowanie: 01.10.2014r.-15.12.2014r.
Zamawiający: Powiat Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn

86 / 133

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa bloku żywieniowego tj. zaplecza produkcji posiłków dla istniejącego budynku Przedszkola nr 1 w Piechowicach przy ul. Żymierskiego 77 wraz z jadalnią letnią i infrastrukturą towarzyszącą.”
Opracowanie: 22.08.2014r.-15.12.2014r.
Zamawiający: Przedszkole Samorządowe nr 1 w Piechowicach, ul. Żymierskiego 77, 58-573 Piechowice

85 / 132

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa wiaty turystyczno-edukacyjnej przy leśniczówce Klępsk”.
Opracowanie: 18.08.2014r.-28.11.2014r.
Zamawiający: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sulechów, 66-100 Sulechów, ul. Bankowa 2

81 / 124

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji pn:„Budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim,
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Orła Białego 5”
Opracowanie: 11.06.2014 - NADAL
Zamawiający: Powiat Lidzbarski, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37

80.2 / 123

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego budynku świetlicy wiejskiej w Księginicach na działce nr. 21
Opracowanie: 07.2014r.- NADAL
Zamawiający: Gmina Kobierzyce, 55-040 Kobierzyce, al. Pałacowa 1

80.1 / 122

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki istniejącego budynku i budowy nowego budynku świetlicy wiejskiej w Kuklicach dz.37/1
Opracowanie: 07.2014r.- NADAL.
Zamawiający: Gmina Kobierzyce, 55-040 Kobierzyce, al. Pałacowa 1

72 / 114

Sukcesywna realizacja zleceń projektowych dla DSG Wrocław na projekty budowlane, wykonawcze, inwentaryzacje, orzeczenia techniczne, opracowania kosztowe.
Opracowanie: w trakcie realizacji
Zamawiający: Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław, 50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 44.

67 / 109

Koncepcja zabudowy wielorodzinnej dla kwartału MU03 ul. Rychtalska we Wrocławiu.
Opracowanie: 13.04.2011 r.
Zamawiający: Vantage Development S.A. ul. Świętego Mikołaja 12, 50-125 Wrocław.

66.2 / 108

Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn.: „Projekt budowy budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Krzemienieckiej we Wrocławiu na działce nr 2/6 i fragmencie działki nr 2/7, obręb: Muchobór Wielki 38, AM-21”.
Opracowanie: 14.01.2013 r. – 14.06.2013 r.
Zamawiający: Dwunasta–Czerwona Torebka S.A S.K.A. ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań

66.1 / 107

Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn.: „Projekt budowy budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Krzemienieckiej we Wrocławiu na działce nr 2/7 i fragmencie działki nr 2/6, obręb: Muchobór Wielki 38, AM-21”.
Opracowanie: 14.01.2013 r. – 14.06.2013 r.
Zamawiający: Dwunasta–Czerwona Torebka S.A. S.K.A. ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań.

65 / 106

Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa hotelu pn.„Projekt budowy budynku hotelowego wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym, dojazdem do drogi wewnętrznej, 7 miejscami postojowymi, zewnętrzną instalacją wodociągową, sanitarną, deszczową wraz z drenażem, elektryczną z oświetleniem zewnętrznym przy ul. Huloki w Żorach”.
Opracowanie: 11.02.2013 r. – 02.2014r.
Zamawiający: QUBUS Hotel Gorzów Wlkp. Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 18, 53-117 Wrocław.

54.2 / 83

Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja wraz z budową dachu i kolorystyką elewacji istniejącego budynku biurowego Starostwa Powiatu Niżańskiego przy ul. Kościuszki 7, działka nr 2011, obręb: 0001 Nisko”.
Opracowanie: 12.04.2012 r. – 12.07.2012 r.
Zamawiający: Powiat Niżański 37-400 Nisko Pl. Wolności 2.
REALIZACJA: W trakcie.

54.1 / 82

Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla inwestycji pn.: Termomodernizacja wraz z kolorystyką elewacji istniejących budynków Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem im. gen. W. Sikorskiego przy ul. Józefa Piłsudskiego 28, działka nr 2603/10, obręb:0001 Rudnik nad Sanem
Opracowanie: 12.04.2012 r. – 12.07.2012 r.
Zamawiający: Powiat Niżański 37-400 Nisko Pl. Wolności 2.

52 / 80

Umowa o charakterze ramowym na projekty budowlane, wykonawcze, inwentaryzacje, orzeczenia techniczne, opracowania kosztowe.
Opracowanie: 08.03.2012 r. – 31.12.2012 r.
Zamawiający: Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław, 50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 44.

50.2 / 78

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: zabezpieczenia budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. Generała Hallera Józefa 28 w Katowicach, po robotach wyburzeniowych.
Opracowanie: 12.01.2012 r. 04.07.2013 r.
Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice

43 / 63

Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku OSU/B-1 dla Centrum Obliczeniowego i pom. dyspozytorskiego COKR w Rogowcu”.
Opracowanie: 20.12.2011 r. – 14.03.2012 r.
Zamawiający: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, św. Barbary 3, Rogowiec, 97-400 Bełchatów.
REALIZACJA: 12.2013 r.

42 / 62

Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Adaptacji budynku warsztatowego w Pogórskiej Woli na potrzeby Pogotowia Gazowego.
Opracowanie: 31.10. 2011 r. – 31.10.2012 r.
Zamawiający: Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ- SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16 A, 33 - 100 Tarnów.
REALIZACJA: W trakcie.

38 / 48

Wykonanie projektu wiaty nad torem 21A o dł. 110 m na Punkcie Przeglądów Kontrolnych EZT Łódź Kaliska oraz wykonanie projektu oświetlenia masztowego w międzytorzu torów nr 19-15, 21-23 dla Sekcji Przewozów Pasażerskich Łódź.

Opracowanie: 04.10.2011 r. – 31.12.2012 r.

Zamawiający: Przewozy Regionalne spółka z o.o. Łódzki Zakład Przewozów Regionalnych w Łodzi 90-002 Łódź, ul. Tuwima 22/26.

34 / 44

Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Budowa budynku gminnego przedszkola i żłobka w Bojszowach przy ul. Gaikowej.
Opracowanie: 24.08.2011 r. – 24.12.2011 r.
Zamawiający: Urząd Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy.
REALIZACJA: 04.2014 r.

33 / 43

Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla przebudowy budynku nr 16 w kompleksie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
Opracowanie: 13.09.2011 r. – 29.12.2011 r.
Zamawiający: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie os. Zgody 18, 31-951 Kraków.
REALIZACJA: 03.2012 r.

30 / 39

Koncepcja programowo – przestrzenna hali gimnastycznej z zapleczem sportowym wraz z PZT przy Gimnazjum Publicznym im. W. S. Reymonta w Kłodzku przy ul. Traugutta 1A.
Opracowanie: 10.08.2011 r.
Zamawiający: Urząd Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8A, 57-300 Kłodzko.

29 / 38

Wykonanie koncepcji zagospodarowania centrum rekreacji w Krosnowicach.

Opracowanie: 14.06.2011 r. – 12.08.2011 r.

Zamawiający: Urząd Gminy Kłodzko ul. Okrzei 8A; 57-300 Kłodzko.

28 / 37

Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Przebudowa budynku administracyjno – biurowego, budowa zaplecza warsztatowo - magazynowego oraz zagospodarowanie terenu Sekcji Obsługi sieci Gazowej Lubin, ulica Odrodzenia 6”.
Opracowanie: 28.03.2011 r. – 31.08.2011 r.
Zamawiający: Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław.
REALIZACJA: Etap I: 02.2014 r., Etap II: realizacja po zakończeniu etapu I.

26 / 34

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowo – warsztatowy na cele Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na działkach nr 85/6, 85/7 AM 3 w Kluczborku przy ulicy Sienkiewicza, 46-200 Kluczbork”.
Opracowanie: 21.01.2011 r. - 21.04.2011 r.
Zamawiający: Powiat Kluczborski, 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1.
REALIZACJA: 10.2012 r.

25 / 33

Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Budowa budynku Regionalnego Centrum Popularyzacji Astronomii wraz z parkingiem, placem zabaw oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 25 obręb 022 w Błoniu przy ul. Poniatowskiego 19”.
Opracowanie: 24.11.2010 r. – 04.05.2011 r.
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Błonie, ul. Rynek 6 05-870 Błonie.

24 / 32

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:
„Budowa komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z uzbrojeniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/68, 1/23, 1/54, 2/13, 2/11, 3/28, 1/46, 1/10, 1/57, 3/34, AM 4 obręb II w Bogatyni przy ul. Wyczółkowskiego”.
Opracowanie: 23.11.2010 r. – 19.07.2011 r.
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1.

23 / 31

Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Budowa budynku handlowo-usługowego - Autosalonu wraz z serwisem elektromechanicznym i infrastrukturą we Wrzosowej gm. Poczesna”.
Opracowanie: 23.11.2010 r. – 11.06.2012 r.
Zamawiający: „Szymański” Autoryzowany Dealer Seat 41-300 Dąbrowa Górn. ul. Buczka 2a.

16 / 24

Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn.:
„Rozbudowa Inspektoratu ZUS o budynek C wraz z remontem elewacji budynku B i rozbiórką budynku A przy ul. Św. M. Kolbego w Koninie”
Opracowanie: 20.05.2010 r. – 30.09.2010 r.
Zamawiający: II O. ZUS , 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 31.
REALIZACJA: Etap I: 28.05.2012 r. – 29.07.2013 r., Etap II: 01.08.2013 r. – 28.02.2014 r.

14.6 / 21

Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowę (zgłoszenia) na remont elewacji budynku administracyjno – biurowego przy ulicy Ziębickiej 44 we Wrocławiu.
Opracowanie: 14.06.2010 r. – 30.08.2010 r.
Zamawiający: Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław, 50-507 Wrocław.
REALIZACJA: 07.2011 r.

08 / 09

Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn. „Budynek Użyteczności Publicznej CENTRUM AKTYWOŚCI RUCHOWEJ wraz z parkingiem podziemnym dla Komendy Miejskiej Policji w Żorach przy ul. Boryńskiej – Budynek Klasy A.
Opracowanie: 10.06.2009 r. – 26.02.2010 r.
Zamawiający: Urząd Miasta Żory, 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

07 / 08

Koncepcja architektoniczna parkingu wielopoziomowego z koncepcją zagospodarowania terenu oraz program funkcjonalno-użytkowy na podstawie w/w koncepcji w celu wszczęcia postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane, Nowy Targ, ul. Parkowa
Opracowanie: 9.06.2009 r. – 7.09.2009 r.
Zamawiający: Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1.

02 / 03

Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. „Zagospodarowanie terenu
punktu widokowego „OBSERWATOR” w Bogatyni przy ul. Chełmońskiego, 59-920.
Opracowanie: 30.05.2008 r. – 17.11.2008 r.
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1.

01 / 02

Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. „Budowa Dworca PKS wraz z projektem zagospodarowania i uzbrojenia terenu przy ulicy Daszyńskiego w Bogatyni”.
Opracowanie: 16.08.2008 r. – 27.11.2008 r.
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1.

00 / 01

Wielobranżowa koncepcja programowo-przestrzenna w Gdańsku pn.: „Budowa węzła przesiadkowego ulicznego na Placu Zebrań Ludowych wraz z budową Bulwaru Akademickiego od wjazdu na węzeł do ul. 3-go Maja z przebudową skrzyżowania”.
Opracowanie: 22.02.2010 r. - 20.10.2010 r.
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, 80 – 254 Gdańsk.