100/147 Opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Kompleksowe zabezpieczenie budynku przed wodami gruntowymi oraz wilgocią piwnic oraz częścią przyziemia budynku obiektu przedszkola przy ul. kolejowej 2 w Żernikach Wrocławskich, dz. 149/6”

Opracowanie: 23.01.2015 - NADAL

Zamawiający: Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, Siechnice

[Więcej...]

99/146 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pod nazwą: „Przebudowa budynku R3 węzła cieplnego na terenie ZRP „Mokotów” w Warszawie przy ul. J. P. Woronicza 27”

Opracowanie: 14.01.2015 – NADAL

Zamawiający: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa

[Więcej...]

101/148 Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej łącznika ciepłowniczego pomiędzy ulicą Powstańców a siedzibą Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Opracowanie: 18.03.2015 - NADAL

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o., ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory

[Więcej...]